En brandingenjör arbetar med säkerhet framför allt när det har att göra med bränder. En certifierad brandingenjör​​ kan vara med i samhällsplanering, riskbedöma, och på andra sätt påverka hur ett brandskyddsarbete ska gå till. Syftet med det jobb som en brandingenjör gör är att förhindra att det börjar brinna, så väl som att ta hand om skadeverkningar vid olyckor. 

​​En certifierad brandingenjör har även som jobb att vara räddningsledare och har det högsta ansvaret om det skett en olycka. Många gånger är brandingenjörerna anställa i kommunernas räddningstjänst men de kan även jobba vid statliga verk, eller inom det privata näringslivet.

Ta hjälp av brandingenjörer i ert brandskyddsarbete

Är ni ett företag, eller en offentlig verksamhet, så kan det vara bra att anlita en brandingenjör. Brandingenjörerna som jobbar inom näringslivet arbetar ofta med bland annat brandsäkerhet och skyddsfrågor inom olika områden.  Det finns brandingenjörer som specialiserar sig på vissa områden inom brandskydd. Om ni jobbar med brandsäkerhet och brandskyddsarbete så är det bra att ta in certifierade brandkonsulter i form av brandingenjörer. 

Det gör att ni får rätt sorts hjälp mer ert brandskyddsarbete. Det finns alltid mycket att tänka på när det gäller just brandskyddsarbete så som krav från myndigheter, lagar och regler. En brandkonsult säkerställer att allt går rätt till. Det finns en lag som säger att ansvar för brandskyddet ligger på ägaren av byggnaden, så brinner det så är det ägaren eller den som innehar nyttjanderätten av byggnaden som har ansvaret för det hela.​